ĐH Quốc gia Hà Nội /// Ngọc Thắng
ĐH Quốc gia Hà NộiNgọc Thắng
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về kết luận thanh tra trách nhiệm của Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013 - 2015.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu ĐH Quốc gia Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá lại tính khả thi quy hoạch dự án, nghiên cứu giảm diện tích bồi thường, giải tỏa để tập trung vốn cho đầu tư xây dựng công trình ưu tiên, trọng điểm. Thực hiện các giải pháp kêu gọi đầu tư từ các nguồn vốn xã hội, tăng cường hợp tác, liên kết đào tạo; báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về các vấn đề nêu trên. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu ĐH này thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ (TTCP) đối với những nội dung đã thanh tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm và xử lý các vi phạm để nâng cao năng lực quản trị.
Đáng chú ý, trong thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cũng nêu rõ: “TTCP chưa thanh tra đầy đủ phạm vi thanh tra theo quyết định và kế hoạch thanh tra, nhất là một số dự án lớn chưa được thanh tra. TTCP phải rút kinh nghiệm về việc này và tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ, kiểm tra việc thực hiện sau thanh tra”. Văn bản cũng yêu cầu ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức kiểm tra, rà soát đầy đủ các vấn đề chưa được thanh tra và thực hiện nghiêm, đầy đủ các kiến nghị của TTCP và báo cáo Thủ tướng trước ngày 1.4.2018.
Được biết, cuộc thanh tra nêu trên được tiến hành từ ngày 15.9.2016, do ông Nguyễn Minh Mẫn, Thanh tra viên cao cấp, quyền Vụ trưởng Vụ III (TTCP), làm trưởng đoàn.

Thái Sơn

Bình luận