Giấy phạt

Làm gì để xử lý xe vi phạm nhưng chủ xe bỏ lơ ?

Làm gì để xử lý xe vi phạm nhưng chủ xe bỏ lơ ?

Các đội CSGT tại TP.HCM hiện đang trông giữ rất nhiều xe máy đã quá thời hạn tạm giữ mà người vi phạm không đến nhận. Bạn đọc cho rằng cần sớm có giải pháp để không kéo dài tình trạng này.

Top