Giới quân sự

Bớt quyền, chưa tước quyền

Bớt quyền, chưa tước quyền

Những quyết định của Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi thay đổi nhân sự lãnh đạo cao cấp nhất trong giới quân sự vừa bất ngờ lại vừa rất mạnh bạo.

Top