Thủ thuật tìm kiếm Google Images bằng hình ảnh trên iOS

Thủ thuật tìm kiếm Google Images bằng hình ảnh trên iOS

0
Tính năng “reverse image search - upload hình ảnh để tìm kiếm hình ảnh” của Google Images được người dùng thực hiện trên trình duyệt Chrome máy tính. Vậy trên thiết bị iOS cách thực hiện như thế nào?