Great Place to Work™ Việt Nam

Great Place to Work™ Việt Nam tiết lộ thông tin về 'văn hóa nơi làm việc'

Great Place to Work™ Việt Nam tiết lộ thông tin về 'văn hóa nơi làm việc'

Great Place to Work® (GPTW), cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc sẽ vinh danh 15 doanh nghiệp tại sự kiện ra mắt bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (Vietnam Best Workplaces™).

Top