Great Tall

Thực hư sản phẩm tăng chiều cao 4 - 10 cm cho người trên 30 tuổi

Thực hư sản phẩm tăng chiều cao 4 - 10 cm cho người trên 30 tuổi

Trong những ngày vừa qua, một số bạn đọc phản ánh sản phẩm có tên Great Tall được quảng cáo có công dụng tăng chiều cao, thậm chí cho người trên 30 tuổi. Thực hư ra sao?

Top