GS. Anthony Lattanze

Chương trình CMU ở Việt Nam: 4 năm nhìn lại

Chương trình CMU ở Việt Nam: 4 năm nhìn lại

“Các bạn có quyền tự hào vì đã vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất để có được thành quả như hôm nay”, đó là nhận định của GS. Anthony Lattanze, Đại học Carnegie Mellon (CMU), người từng là Trưởng nhóm Khoa học gia của Dự án Mars Rover, robot đầu tiên của loài người chạy trên sao Hỏa tại Hội thảo “Chương trình Carnegie Mellon ở Việt Nam: 4 năm nhìn lại” do Đại học Duy Tân (DTU) tổ chức.

Top