Hà Nội đẩy mạnh triển khai tín dụng chính sách xã hội

TP.Hà Nội vừa chỉ đạo về việc tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội từ nguồn vốn Trung ương và Thành phố, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Qua 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định 78, Hà Nội đã tập trung nguồn lực qua NHCSXH triển khai cho vay trên 2 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Theo báo cáo của UBND TP.Hà Nội, trong 20 năm qua, các chương trình tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04.10.2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78) đã được triển khai hiệu quả trên địa bàn và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, khẳng định tín dụng chính sách xã hội đã thực sự đi vào cuộc sống, được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, trở thành công cụ, giải pháp có tính lâu dài, bền vững góp phần thực hiện thắng lợi các Chương trình mục tiêu quốc gia cũng như các chương trình, kế hoạch, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong từng giai đoạn, nhất là trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 78 trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, UBND TP.Hà Nội vừa chỉ đạo chi nhánh NHCSXH thành phố phối hợp cùng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn..

Đồng thời, tiếp tục tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, các Quyết định Thủ tướng Chính phủ và các Chỉ thị, Kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong đó, đặc biệt quan tâm tham mưu bố trí ngân sách thành phố bổ sung vốn ủy thác qua NHCSXH hằng năm tạo nguồn lực ổn định, bền vững để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn gắn với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong từng giai đoạn.

Chi nhánh NHCSXH TP.Hà Nội tích cực, chủ động tham mưu UBND thành phố, Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội từ nguồn vốn Trung ương và thành phố, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao hằng năm, gắn tăng trưởng dư nợ cho vay với giữ vững, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Tổ chức quản lý nguồn vốn chặt chẽ, cho vay đúng đối tượng, đúng chính sách, đảm bảo an toàn vốn. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả công tác hiện đại hóa tin học, thông tin tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra giám sát. Đồng thời, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn và các Điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn; duy trì và phát huy hiệu quả mô hình, phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc thù tại NHCSXH. Ngoài ra, chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội cũng cần tập trung quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số theo chỉ đạo của NHCSXH Trung ương để phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại nhằm đem lại nhiều tiện ích và phục vụ ngày càng tốt hơn các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.

Qua 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định 78, UBND thành phố đã tập trung nguồn lực qua NHCSXH triển khai cho vay được trên 2 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 42.896 tỉ đồng, doanh số thu nợ đạt 30.442 tỉ đồng, dư nợ bình quân chung của 17 chương trình tín dụng là 39 triệu đồng/khách hàng, tăng 37 triệu đồng/khách hàng so với thời điểm nhận bàn giao, trong đó, dư nợ bình quân chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 43,5 triệu đồng/hộ, tăng 42,5 triệu đồng/hộ so với thời điểm nhận bàn giao. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn của thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, góp phần giúp cho trên 243.000 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 814.000 lao động, giúp cho gần 147.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để HSSV nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính, hỗ trợ xây mới và cải tạo 746.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn và 11.375 ngôi nhà cho hộ nghèo…

Đặc biệt, vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, góp phần thay đổi cơ bản nhận thức, sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.