Hà Nội ủy quyền duyệt bồi thường tái định cư khi cải tạo chung cư cũ

0 Thanh Niên

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ban hành quyết định ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP liên quan đến công tác cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn.

Hà Nội ủy quyền duyệt bồi thường tái định cư khi cải tạo chung cư cũ

Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã được ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP.Hà Nội theo quy định.

Cụ thể, tổ chức lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại khoản 3 điều 115 luật Nhà ở 2014 đối với các dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn do mình quản lý; tổ chức di dời, cưỡng chế di dời, phá dỡ đối với nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại theo quy định của luật Nhà ở 2014 (khoản 2 điều 113, khoản 3 điều 115) và quy định của Chính phủ tại Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Kinh phí để triển khai thực hiện là sử dụng nguồn kinh phí ứng trước của các quận, huyện, thị xã (việc hoàn trả kinh phí đã ứng trước được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật, tính trong chi phí thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ sau khi được phê duyệt). UBND các quận, huyện, thị xã phải bảo đảm chặt chẽ về hồ sơ, tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục đã được pháp luật quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP.Hà Nội về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

'Phẫu thuật' thị trường chứng khoán

'Phẫu thuật' thị trường chứng khoán

Thao túng giá chứng khoán, doanh nghiệp công bố thông tin sai sự thật, giao dịch nghẽn mạng, phái sinh “đè” cơ sở… khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang, lo sợ là những vấn đề tồn tại lâu nay vẫn chưa được xử lý.