Hàng loạt vi phạm về tiếp dân và phòng, chống tham nhũng tại Cà Mau

Tuyến Phan
Tuyến Phan
11/03/2023 09:49 GMT+7

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều hạn chế, vi phạm liên quan đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Kết quả thanh tra cho thấy, trong thời kỳ thanh tra, UBND tỉnh Cà Mau và các cơ quan, đơn vị trực thuộc ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc các lĩnh vực trên với số lượng còn hạn chế, nhất là phòng, chống tham nhũng; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của nhiều đơn vị còn nặng về hình thức.

Hàng loạt vi phạm về tiếp dân và phòng, chống tham nhũng tại Cà Mau - Ảnh 1.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt hạn chế, vi phạm trong công tác thanh tra, tiếp dân và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

GIA BÁCH

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chưa đảm bảo, tỷ lệ thực hiện không cao, cá biệt như H.Cái Nước chỉ thực hiện 29/65 cuộc (đạt 44,6% so với kế hoạch). Việc ban hành quyết định thanh tra, xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra tại nhiều đơn vị không đúng quy định theo luật Thanh tra, Nghị định 86/2011 và các văn bản liên quan.

Việc xây dựng báo cáo kết quả thanh tra và ban hành kết luận thanh tra của nhiều cuộc thanh tra không đảm bảo về thời gian; riêng Sở Xây dựng Cà Mau và Sở Nội vụ Cà Mau, các báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra đều quá hạn. Quá trình công bố, công khai kết luận thanh tra tại nhiều đơn vị còn chậm, có kết luận thanh tra còn không được công bố, công khai.

Hay như công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra chưa được thực hiện theo đúng quy định; cá biệt, có 5 đơn vị (Sở Công thương Cà Mau, Sở Nội vụ Cà Mau, Sở LĐ-TB-XH Cà Mau, Sở KH-ĐT Cà Mau và Sở TN-MT Cà Mau) không có giám sát tất cả các cuộc thanh tra.

Ở lĩnh vực tiếp công dân, Thanh tra Chính phủ xác định năm 2015 và 2016 không có lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; tại nhiều sở và huyện, thành phố niêm yết công khai lịch tiếp công dân, nội quy, quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... không đúng quy định.

Trong kỳ thanh tra, việc tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chưa đảm bảo số ngày theo quy định (đạt 30%). Tương tự, hầu hết giám đốc sở và chủ tịch UBND huyện, thành phố được kiểm tra đều chưa đảm bảo đủ số ngày tiếp dân.

Ngoài ra, việc tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo; ban hành quyết định thụ lý, thành lập tổ xác minh, giao nhiệm vụ xác minh tại nhiều đơn vị thực hiện không đúng quy định; nhiều kết luận tố cáo không ban hành đúng thẩm quyền; nhiều vụ việc không công khai hoặc công khai quá thời hạn kết luận nội dung tố cáo...

Ở lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ xác định một số cơ quan, đơn vị của Cà Mau không công khai hoặc công khai không đầy đủ hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước trên cổng/trang thông tin điện tử.

Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức còn để xảy ra tình trạng không xây dựng kế hoạch hoặc xây dựng không đầy đủ kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hàng năm; không thực hiện việc chuyển đổi hoặc thực hiện việc chuyển đổi định kỳ vị trí công tác không đúng quy định. Cá biệt, có đơn vị không thực hiện việc chuyển đổi như: H.Phú Tân, H.Ngọc Hiển, Sở Tài chính Cà Mau, Sở Công thương Cà Mau, Sở KH-ĐT Cà Mau, Sở GTVT Cà Mau, Sở Xây dựng Cà Mau và Thanh tra tỉnh Cà Mau.

Đồng thời, công tác chỉ đạo, hướng dẫn kê khai tài sản; lập, phê duyệt danh sách kê khai tài sản; thời hạn kê khai, nộp bản kê khai; công khai bản kê khai không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định tại Nghị định 78/2013 và các văn bản có liên quan.

Các hạn chế, thiếu sót, vi phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau, giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện và thủ trưởng các đơn vị có liên quan thời kỳ 2015 - 2019.

Tổng thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và áp dụng hình thức xử lý tương xứng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.