Ký sự Organic - Kỳ 4: Lớp học heo gà

Ký sự Organic - Kỳ 4: Lớp học heo gà

0
(TNO) Cả cái thôn này không ai tin chúng tôi nuôi heo cho ăn toàn cỏ dại. Có người hỏi heo gì mà ăn cỏ, tôi bảo heo cỏ mà không ăn cỏ thì ăn gì. Có người tò mò đến xem, thấy chúng ăn cỏ ống rào rào mới thấy “choáng”.