Hiểu thế nào về 'nơi cư trú' trên thẻ căn cước?

12/02/2024 12:48 GMT+7

Thẻ căn cước công dân đổi tên thành thẻ căn cước, đồng thời mục thông tin 'nơi đăng ký thường trú' sẽ đổi thành 'nơi cư trú'.

Bộ Công an vừa công bố dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Căn cước. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7.

Theo quy định mới tại luật Căn cước, thẻ căn cước công dân sẽ được đổi tên thành thẻ căn cước, thông tin thể hiện trên mặt thẻ sẽ lược bỏ vân tay; mục quê quán và nơi thường trú đổi thành nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú…

Hiểu thế nào về 'nơi cư trú' trên thẻ căn cước?- Ảnh 1.
Hiểu thế nào về 'nơi cư trú' trên thẻ căn cước?- Ảnh 2.

Mẫu thẻ căn cước dành cho người từ 6 tuổi trở lên, theo đề xuất của Bộ Công an

BỘ CÔNG AN

Nơi cư trú là gì?

Việc quy định nơi cư trú thay cho nơi đăng ký thường trú thể hiện trên mặt thẻ căn cước được đánh giá đảm bảo quyền lợi hơn cho người dân. Bởi lẽ, nơi cư trú có phạm vi rộng hơn rất nhiều so với nơi đăng ký thường trú.

Tại dự thảo, Bộ Công an nêu rõ, nơi cư trú có 3 trường hợp. Thứ nhất, nơi cư trú là nơi thường trú của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thứ hai, nếu người đề nghị cấp thẻ căn cước không có nơi thường trú nhưng có nơi tạm trú thì nơi cư trú chính là nơi tạm trú của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thứ ba, nếu người đề nghị cấp thẻ căn cước không có nơi thường trú, nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thì nơi cư trú là nơi ở hiện tại của người được cấp thẻ đã được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp người đề nghị cấp thẻ căn cước không có thông tin về nơi cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc khai báo thông tin về cư trú.

Hiểu thế nào về 'nơi cư trú' trên thẻ căn cước?- Ảnh 3.

Theo quy định mới, mục thông tin nơi thường trú trên mặt thẻ sẽ đổi thành nơi cư trú

TUYẾN PHAN

Không có thông tin về quê quán, nơi sinh thì giải quyết thế nào?

Vẫn tại dự thảo thông tư, Bộ Công an quy định về việc giải quyết đối với một số trường hợp không có hoặc không thu nhận được đầy đủ thông tin trên thẻ căn cước.

Trong đó, trường hợp thông tin về dân tộc, tôn giáo không có hoặc đã được thu thập nhưng công dân đề nghị cập nhật, điều chỉnh, cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh theo quy định.

Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới

Bộ Công an lưu ý, thông tin dân tộc, tôn giáo được cập nhật, điều chỉnh phải thuộc danh mục dân tộc, tôn giáo được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc công nhận.

Trường hợp thông tin nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, quê quán không có hoặc không thu thập được đầy đủ địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp thể hiện các thông tin trên để cập nhật, điều chỉnh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước.

Trường hợp giấy tờ, tài liệu do người dân cung cấp không thể hiện hoặc thể hiện không đầy đủ địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, cơ quan quản lý căn cước yêu cầu người dân cung cấp thông tin và có văn bản cam kết đối với các thông tin đã cung cấp.

Đồng thời, cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý hộ tịch kiểm tra, xác minh trước khi cập nhật, điều chỉnh để bảo đảm tính chính xác, thống nhất.

Cấp thẻ căn cước lưu động khi cần thiết

Một nội dung khác được Bộ Công an đưa ra tại dự thảo, đó là việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước lưu động.

Theo đó, cơ quan quản lý căn cước tổ chức cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước tại cơ quan, tổ chức khi có văn bản đề nghị và cơ quan quản lý căn cước có đủ điều kiện về phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn nhân lực thực hiện.

Cơ quan quản lý căn cước tổ chức cấp thẻ căn cước tại chỗ ở của công dân đối với trường hợp người già yếu, bệnh tật, ốm đau, khuyết tật không thể đi lại và cơ quan quản lý căn cước có đủ điều kiện về phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn nhân lực thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.