hồ Sông Dinh 3

Cầu máng của 'công trình trăm tỉ' chưa bàn giao đã gãy: Thiết kế lại?

Cầu máng của 'công trình trăm tỉ' chưa bàn giao đã gãy: Thiết kế lại?

Sáng 5.7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa đã đến thị sát sự cố gãy sập cầu máng số 3, công trình hồ thủy lợi Sông Dinh 3. Theo ông Hòa, có khả năng phải thiết kế lại công trình này.

Top