học trước

'Không cho học trước, vào lớp 1 cô nhìn con như ngoài hành tinh'!

'Không cho học trước, vào lớp 1 cô nhìn con như ngoài hành tinh'!

Phụ huynh bàn luận sôi nổi về vấn đề Chưa vào lớp 1 đã bị áp lực 'đọc thông viết thạo' mà Báo Thanh Niên đăng tải. Có phụ huynh ý kiến: 'Không cho trẻ đi học trước, đến khi vào lớp 1 cô giáo nhìn con mình như... người ngoài hành tinh'.

Top