học viện NIIT

Kinh doanh quốc tế: Ngành học cho tương lai

Kinh doanh quốc tế: Ngành học cho tương lai

Là một nền kinh tế mới và năng động, cộng hưởng với sự giao thoa giữa các nền kinh tế trên thế giới hiện nay là cơ hội để các các doanh nghiệp Việt Nam có thể cọ xát và phát triển toàn diện.

Top