Hội nghị quân chính toàn quân năm 2016

0 Thanh Niên

Ngày 13.12, Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân 2016.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư, đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. /// Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư, đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Ảnh: TTXVN

Theo đó, Hội nghị tổng kết các mặt công tác quân sự quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2016; triển khai nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng năm 2017. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư, đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đạt được của quân đội trong năm qua, đã góp phần cùng với đồng bào cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; khẳng định vai trò của quân đội, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng bí thư nhấn mạnh, cần tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng lực lượng quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh với đối ngoại, trong đó tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm