Hộp thư

Hộp thư
Đời sống

Hộp thư

Báo Thanh Niên vừa nhận được những thông tin sau do bạn đọc phản ánh qua Đường dây nóng:

Cơ quan không trả lời bạn đọc (16.11.2015)
Đời sống

Cơ quan không trả lời bạn đọc (16.11.2015)

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 4.2015 nhưng đến nay chưa nhận được trả lời.

Top