Đang xem thì tụt hứng!

Đang xem thì tụt hứng!

06:28 13/10/2021 6

Không ít những phân đoạn trong phim truyền hình khiến người xem tụt hứng, bởi nhiều lý do: diễn viên diễn dở, kịch bản dài dòng, thiếu thực tế, hoặc tình tiết vô lý…