IMG Huế

Shophouse An Cựu - viên kim cương trên đại lộ ‘thương gia’

Shophouse An Cựu - viên kim cương trên đại lộ ‘thương gia’

Với hàng loạt lợi thế, Shophouse An Cựu City đã kiến tạo nên cộng đồng dân cư đẳng cấp. Và được coi là "mỏ vàng" giúp bất động sản khu vực sôi động trở lại, là động lực lớn cho nhà đầu tư sinh lời bền vững.

Top