IMG Learning

IMG Learning đưa Blockchain và Metaverse vào giáo dục

IMG Learning đưa Blockchain và Metaverse vào giáo dục

Hiện nay, ngành giáo dục đang dần chuyển mình bằng cách tích hợp nhiều công nghệ nhưng vẫn còn đó nhiều bỡ ngỡ của phụ huynh và học sinh. IMG Learning có thể gỡ rối những vướng mắc này bằng cách tận dụng ưu thế của Blockchain và Metaverse.

Top