Google dùng iPhone để quảng cáo loạt Pixel 7

Google dùng iPhone để quảng cáo loạt Pixel 7

14:31 21/10/2022 0

Mặc dù không hẳn là đối thủ của nhau trên thị trường smartphone nhưng cả Apple và Google đều cố gắng bán điện thoại của mình, vì vậy việc Google quảng cáo Pixel 7 bằng iPhone là một vấn đề lớn.