Jimmii Band

Jimmii band và câu chuyện đằng sau những năm 'chưa hề nhận cát-sê chính thức'

Jimmii band và câu chuyện đằng sau những năm 'chưa hề nhận cát-sê chính thức'

Một ca sĩ có band (ban nhạc) riêng không lạ trên thế giới , nhưng đến nay tại Việt Nam, mô hình này chỉ có ca - nhạc sĩ Jimmii Nguyễn duy trì được.

Top