kết nạp Đoàn

Ngày tôi vào Đoàn

Ngày tôi vào Đoàn

Gần 7 năm trôi qua, kể từ khi lần đầu tiên tôi vinh dự được mang trên mình màu áo thanh niên với huy hiệu Đoàn lấp lánh trên ngực áo, dõng dạc đọc lời thề của một đoàn viên mới được kết nạp, trong ánh mắt sáng rực lên niềm tin và lòng quyết tâm.

Top