Kết nạp nhà văn

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam

Từng học Tổng hợp văn, tham gia Ban chấp hành Hội nhà văn TP.HCM 3 khóa, in 30 đầu sách các thể loại… thế nhưng đến nay, Huỳnh Dũng Nhân (ảnh) mới trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Top