khỉ tuyết

Sở thú Nhật tiêu hủy 57 con khỉ mang gien ‘sinh vật ngoại lai’

Sở thú Nhật tiêu hủy 57 con khỉ mang gien ‘sinh vật ngoại lai’

Số khỉ trên bị tiêm thuốc khiến chúng tử vong sau khi bị cho là mang gien không thuần chủng của loài khỉ tuyết Nhật Bản nổi tiếng.

Top