Không chúc tết

Giảm 70% tình trạng địa phương về Hà Nội chúc tết

Giảm 70% tình trạng địa phương về Hà Nội chúc tết

Thủ tướng ước tính tỷ lệ các địa phương, bộ ngành tặng quà, chúc tết lãnh đạo năm vừa qua đã giảm 70%, trong đó không có địa phương nào về Hà Nội chúc tết lãnh đạo Chính phủ.

Top