Ki ốt gọi món tự động

McDonald's triển khai ki ốt chọn món tự động: Trải nghiệm 'sành điệu' cho giới trẻ?

McDonald's triển khai ki ốt chọn món tự động: Trải nghiệm 'sành điệu' cho giới trẻ?

Việc sử dụng công nghệ giúp tiết kiệm thời gian xếp hàng, để khách hàng chủ động hơn không có gì mới và được áp dụng rộng rãi trong các ngành dịch vụ.

Top