Kiến thức cần biết về chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài

17/02/2020 17:00 GMT+7

Về việc chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài, Luật sư Đặng Kim Ngân Hà, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã tư vấn và trả lời vấn đề này, cụ thể như sau:

** Thông tin có tính chất tham khảo, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.
Luật sư ĐẶNG KIM NGÂN HÀ

Luật sư ĐẶNG KIM NGÂN HÀ

Hỏi: Anh L là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, anh đã nhập quốc tịch ở quốc gia đang sinh sống. Vì anh L không đủ tài chính để mua nhà tại nước đang định cư, ba mẹ của anh L có được tặng cho anh bất động sản tại Việt Nam và bán để chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài cho anh L không? Trường hợp nào anh L cần phải chứng minh nguồn thu là hợp pháp liên quan về chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài từ giao dịch bán bất động sản theo hình thức tặng cho từ ba mẹ?

Chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài

Theo quy định tại điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP về Chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài, cụ thể:
''1. Người cư trú là tổ chức được thực hiện chuyển tiền một chiều ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ hoặc các mục đích khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích sau:
a) Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài;
b) Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;
c) Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài;
d) Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;
đ) Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;
e) Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;
g) Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.
3. Người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài có ngoại tệ trên tài khoản hoặc các nguồn thu ngoại tệ hợp pháp được chuyển, mang ra nước ngoài; trường hợp có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam thì được mua ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài.
4. Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do người cư trú, người không cư trú xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền.''
Căn cứ các quy định tại Nghị định 70/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng được phép xây dựng quy trình thực hiện nghiệp vụ thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài, trong đó có quy định hạn mức chuyển tiền; xử lý các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài theo hạn mức; các tổ chức tín dụng cũng quy định các chứng từ khách hàng cần xuất trình đối với từng mục đích chuyển tiền ra nước ngoài.
Trường hợp ba mẹ của anh L dự định tặng cho anh bất động sản tại Việt Nam và bán lấy tiền để chuyển ra nước ngoài cho anh L, được xác định là Chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài theo các nhu cầu hợp pháp khác: Chuyển tiền cho, tặng tài sản cho thân nhân đang định cư ở nước ngoài.
Hồ sơ cơ bản cần chứng minh: Hợp đồng cho, tặng tài sản được công chứng theo quy định. Chứng từ chứng minh quan hệ thân nhân giữa người cho tặng và người nhận tài sản cho tặng. Giấy tờ chứng minh người được cho, tặng tài sản đang định cư ở nước ngoài (Hộ chiếu do nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương). Chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tiền chuyển: hợp đồng bán/ chuyển nhượng và các phụ lục (nếu có) được công chứng liên quan về giao dịch bất động sản. Tài khoản thụ hưởng là tài khoản của người nhận tài sản đang định cư ở nước ngoài.
Lưu ý cần phân biệt rõ trường hợp Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài chỉ phát sinh khi người để lại di sản thừa kế đã chết, được chứng minh bằng Giấy chứng tử và Giấy tờ chứng minh người hưởng thừa kế đang định cư ở nước ngoài (Hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương). Hợp đồng bán, chuyển nhượng di sản được chia thừa kế (nếu cần chuyển di sản thừa kế thành tiền để chuyển đi nước ngoài). Văn bản chứng thực/công chứng của cơ quan có thẩm quyền về việc chia thừa kế/ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản giữa những người thừa kế hợp pháp/ Văn bản khai nhận di sản phù hợp với quy định pháp luật.

Chứng minh tài chính hợp pháp liên quan về giao dịch bất động sản

Tùy theo yêu cầu pháp luật của mỗi nước sở tại cho từng mục đích định cư ngắn hạn và dài hạn, anh L sẽ phải tuân thủ quy định chứng minh nguồn thu là hợp pháp liên quan về việc chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài từ giao dịch bán bất động sản theo hình thức tặng cho từ ba mẹ.
Giả định anh L xuất cảnh bằng hình thức tham gia chương trình đầu tư - định cư tại nước ngoài, du học hoặc du lịch, anh L cần phải đệ trình Báo cáo thẩm định giá bất động sản, văn bản giải trình lịch sử nguồn tiền từ việc tặng cho tài sản từ ba mẹ và lịch sử nguồn tiền từ đâu ba mẹ anh mua được bất động sản (Source of Funds).
Theo quy định tại điều 4 Luật giá 2012:
''15. Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.
16. Báo cáo kết quả thẩm định giá là văn bản do doanh nghiệp thẩm định giá lập, trong đó nêu rõ quá trình thẩm định giá, kết quả thẩm định giá và ý kiến của doanh nghiệp thẩm định giá về giá trị của tài sản được thẩm định để khách hàng và các bên liên quan có căn cứ sử dụng cho mục đích ghi trong hợp đồng thẩm định giá.''
Như vậy, anh L cần chuẩn bị hồ sơ cơ bản thẩm định bất động sản với mục đích chứng minh tài sản đầu tư định cư nước ngoài (Foreign investment and settlement) hoặc du học, du lịch nước ngoài, cụ thể:
1/ Đối với thẩm định giá nhà phố, căn hộ, đất:
• Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất
• Giấy phép xây dựng
• Bản đồ hiện trạng
• Tờ khai lệ phí trước bạ
2/ Đối với thẩm định giá công trình xây dựng:
• Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
• Giấy phép xây dựng
• Các hợp đồng thi công
• Bản vẽ thiết kế
• Bản vẽ hoàn công
• Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.