Beauty salon kinh doanh spa: có nên không?

Beauty salon kinh doanh spa: có nên không?

19:43 18/12/2019 0

Xu hướng đưa kinh doanh spa vào trong beauty salon đang được các chủ cơ sở rất quan tâm. Hình thức kết hợp này sẽ góp phần tăng thu nhập lên nhiều lần nếu được triển khai đúng hướng.