/// Ảnh: Đình Sơn
Ảnh: Đình Sơn
Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, lũy kế đến ngày 20.9.2017, cả nước có 24.199 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 310,19 tỉ USD.
Vốn thực hiện lũy kế ước đạt 167,35 tỉ USD, bằng 54% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đã thu hút được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư ngoại, chỉ đứng sau ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
Cụ thể, lũy kế có 51,1 tỉ USD vốn FDI đầu vào vào các hoạt động bất động sản (chiếm 16,5% tổng vốn đầu tư). Bên cạnh đó, gần đây nhiều tổ chức đầu tư tài chính quốc tế đổ vốn mua lại cổ phần, sở hữu giá trị bất động sản cũng đang gia tăng. Trong năm 2016 và 2017, ước tính có hơn 613,5 triệu USD đã được các quỹ đầu tư đổ vào bất động sản (cao nhất trong các ngành bán lẻ/tiêu dùng, giáo dục, tài chính, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng và giải trí).

M.Phương

Bình luận