Nhà đất

Vì sao chưa xử lý triệt để việc lách luật huy động vốn trong bất động sản?
Kinh tế

Vì sao chưa xử lý triệt để việc lách luật huy động vốn trong bất động sản?

Bộ Xây dựng mới có văn bản trả lời đại biểu Quốc hội về giải pháp ngăn chặn chủ đầu tư bất động sản lách luật huy động vốn từ người mua nhà khi chưa đủ điều kiện.

Top