Báo cáo về thị trường bảo hiểm VN của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), cho thấy VN chỉ có khoảng 21% lực lượng trong độ tuổi lao động đủ điều kiện để được hưởng lương hưu sau khi về hưu. 
Tỷ lệ này tại các nước phát triển là 88% và tại các nước trong khu vực là khoảng 26%. Tại VN, khoảng 80% dân số trong độ tuổi lao động hiện nay chưa có nguồn thu nhập ổn định sau khi về hưu để trang trải chi phí sinh hoạt thường ngày, chưa kể các chi phí chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh khi về già.
Ngân sách nhà nước chỉ chi trả 39% tổng chi phí chăm sóc sức khỏe, trong khi ở các nước phát triển trên thế giới trả khoảng 68 - 70% tổng chi phí. Tỷ lệ này tại hầu hết các quốc gia ASEAN đều ở mức thấp, từ 10 - 45%, trừ những nước phát triển hơn như Indonesia, Thái Lan. 

H.Sương

Bình luận