Lao động

Nghịch lý lao động thất nghiệp, doanh nghiệp không tuyển được người
Lao động - Việc làm

Nghịch lý lao động thất nghiệp, doanh nghiệp không tuyển được người

Một thực trạng của thị trường lao động hiện nay chính là nghịch lý nhiều người thất nghiệp hoặc mất việc làm, trong khi nhiều doanh nghiệp không tuyển được lao động.

Top