Ngày 29.10, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,41% so với tháng trước.
Trong đó nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 2,14% (dịch vụ y tế tăng 2,79%) do trong tháng có 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế (tác động làm CPI tăng khoảng 0,11%); nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,63%; giao thông tăng 0,61% do ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào ngày 20.9. Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá tăng thấp hơn mức tăng chung. Như vậy, CPI tháng 10 tăng 2,25% so với tháng 12.2016 và tăng 2,98% so cùng kỳ năm 2016. Tính chung,
CPI bình quân 10 tháng năm 2017 tăng 3,71% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.
Cũng theo Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa của VN trong tháng 10 ước tính xuất siêu 900 triệu USD, tính chung 10 tháng năm 2017 cả nước xuất siêu 1,23 tỉ USD.

M.Phương - H.Mai

Bình luận