Quốc hội cho phép ngân hàng yếu kém có phương án phá sản /// Ảnh Ngọc Thắng
Quốc hội cho phép ngân hàng yếu kém có phương án phá sảnẢnh Ngọc Thắng
Theo quy định luật Sửa đổi, bổ sung một số điều luật Các tổ chức tín dụng, có 5 phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, phương án xấu nhất là cho phá sản
Với đa số đại biểu tán thành, chiều nay (20.11), Quốc hội đã thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều luật Các tổ chức tín dụng. Một trong những nội dung đáng chú ý của luật sửa đổi lần này là việc kiểm soát đối với các tổ chức tín dụng hoạt động yếu kém.
Theo đó, luật quy định Ngân hàng Nhà nước xem xét áp dụng can thiệp sớm đối với tổ chức tín dụng lâm vào một trong các trường hợp: không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn trong thời hạn 6 tháng liên tục; không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả trong thời gian 3 tháng liên tục; xếp hạng dưới mức trung bình theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Theo quy định luật Sửa đổi, bổ sung một số điều luật Các tổ chức tín dụng, có 5 phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, bao gồm: phương án phục hồi; phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp; phương án giải thể; phương án chuyển giao bắt buộc và phương án phá sản.
Đối với phương án phá sản, luật quy định Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ quyết định chủ trương phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, khi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt lâm vào tình trạng phá sản.
Đạo luật này cũng có quy định chuyển tiếp. Theo đó, việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng đã được kiểm soát đặc biệt, hoặc đang thực hiện phương án xử lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoặc ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày luật này có hiệu lực, được tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 15.1.2018.

Thái Sơn

Bạn đọc phản hồi (3 nhận xét)

ahead

Nếu vậy thì NHNN phải định kỳ công bố tình công khai hình hoạt động của các ngân hàng và có cảnh báo chính thức với các nhân hàng yếu kém để người dân biết

trang

Cho ngân hàng hoạt động yếu kém phá sản. Vậy thì tiền gửi của khách hàng được hoàn trả như thế nào, được bao nhiêu.

Phong

75 triệu thôi

Bình luận