Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra dự thảo sửa đổi bổ sung Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.
Theo đó, dự thảo quy định hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài không quá 30 triệu đồng/ngày (quy đổi). Còn đối với giao dịch rút tiền mặt từ thẻ tại đơn vị chấp nhận thẻ, mỗi thẻ được rút tối đa 5 triệu đồng/ngày.
Hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân không quá 80% giá trị của tài sản bảo đảm và tối đa 1 tỉ đồng. Trường hợp phát hành thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa 500 triệu đồng. Thẻ được sử dụng để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài theo các mục đích được pháp luật VN cho phép…

T.Xuân

Bình luận