Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) vừa ra nghị quyết chấp nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 của ông Naoki Nishizawa với lý do cá nhân.
Chức danh thành viên HĐQT Eximbank của ông Naoki Nishizawa sẽ được miễn nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Dự kiến Eximbank sẽ thực hiện tổ chức đại hội đồng cổ đông vào ngày 24.4 với những nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Cao Xuân Ninh, bầu bổ sung HĐQT... Vấn đề nhân sự HĐQT gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua, kéo dài hơn 1 năm nay khi các cổ đông kỳ vọng sẽ vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Trước đây, Eximbank là một trong những ngân hàng thuộc top 5 khối ngân hàng cổ phần nhưng những năm gần đây, nhân sự cấp HĐQT cũng như Ban tổng giám đốc chưa được ổn định cùng với những vấn đề khó khăn tồn tại các năm trước đã kéo kết quả kinh doanh của Eximbank sa sút và gặp nhiều khó khăn. Ban lãnh đạo Eximbank hiện nay đang triển khai dự án “New Eximbank” với kỳ vọng sẽ khắc phục những khó khăn và vực dậy Eximbank trong giai đoạn tới.
Ông Yutaka Moriwaki, Phó tổng giám đốc Eximbank chia sẻ dự án “New Eximbank” với mục tiêu thay đổi Eximbank, mang lại giá trị cho nhân viên, khách hàng, cổ đông; giành lại vị thế trên thị trường về tài chính thương mại, tăng cường năng lực giải pháp cũng như xây dựng cơ sở khách hàng gồm các tập đoàn và doanh nghiệp nước ngoài...
Mục tiêu đến năm 2020, tổng tài sản của Eximbank tăng từ 129.000 tỉ đồng lên 270.000 tỉ đồng, tỷ lệ chi phí trên thu nhập từ 60% của năm 2016 xuống dưới 53%...

T.Xuân

Bình luận