Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố và lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định Phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng (TCTD) với khách hàng.
Một trong những nội dung đáng chú ý là NHNN đưa ra quy định các TCTD phải công bố cách tính lãi quy về mức lãi suất theo phương pháp tính lãi do NHNN quy định, nhằm minh bạch thông tin, bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
Dự thảo này nhằm thay thế Quyết định 652/2001/QĐ-NHNN ngày 17.5.2001 về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi. Hiện nay, quy định về số ngày trong một năm chưa thống nhất với bộ luật Dân sự 2015 và số ngày thực tế trong năm. Cụ thể, hiện nay quy định thời gian chuẩn tính lãi theo năm 360 ngày. Trong khi bộ luật Dân sự 2015 quy định một năm là 365 ngày. Còn ngày thực tế theo lịch thì một năm là 365 ngày hoặc 366 ngày (đối với năm nhuận). Nhưng có ngân hàng tính, thu/trả lãi năm trên số ngày thực tế theo lịch (365 hoặc 366 ngày), dẫn đến việc khách hàng khiếu nại kéo dài. Vì vậy, dự thảo quy định tính lãi có số ngày để tính tiền lãi theo lãi suất %/năm là 365.
Nội dung đáng chú ý là dự thảo quy định các bên được phép tự thỏa thuận về lãi suất, phương pháp tính và thanh toán lãi trong hợp đồng, phù hợp với quy định của pháp luật, nhưng các TCTD phải tăng cường tính minh bạch của lãi suất tín dụng. Hiện nay, phổ biến 2 phương pháp tính lãi: tính lãi trên dư nợ gốc ban đầu như một số sản phẩm cho vay trả góp, tín dụng tiêu dùng và phương pháp tính lãi trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần). Cách tính lãi trên dư nợ gốc ban đầu dễ dẫn đến việc khách hàng hiểu nhầm về mức lãi suất, do sản phẩm tín dụng được công bố cùng mức lãi suất, số tiền vay và thời hạn vay như nhau nhưng thực tế số tiền lãi lại khác nhau. Thí dụ, vay 100 triệu đồng, lãi suất 7%/năm tính trên dư nợ giảm dần, thì số tiền lãi thấp hơn rất nhiều so với tính trên dư nợ gốc ban đầu.
Vì vậy, nhằm tăng cường minh bạch, dự thảo quy định rõ phương pháp tính lãi. Trường hợp TCTD có phương pháp tính lãi khác với phương pháp tính lãi do NHNN quy định, Thông tư yêu cầu các ngân hàng, công ty tài chính... phải tính toán quy về mức lãi suất theo phương pháp tính lãi do NHNN quy định, đồng thời công bố nhằm đảm bảo minh bạch thông tin, bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
Ngân hàng, công ty tài chính phải minh bạch lãi suất cho vay - ảnh 1

tin liên quan

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động
Ngày 27.3, Ngân hàng Nhà nước cho biết tình trạng tăng lãi suất huy động VND của một số ngân hàng chỉ là cục bộ, thị trường không có áp lực gì đáng kể, thậm chí lãi suất đã có xu hướng quay đầu.

H.Sương

Bình luận