Số liệu của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết tính đến ngày 20.2, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 29.573 tỉ đồng, so với quý 1/2013 giảm 98.975 tỉ đồng, tương ứng giảm 76,99%.
So với thời điểm tháng 12.2015, lượng tồn kho đã giảm 21.316 tỉ đồng (tương đương 41,89%); so với tháng 12.2016 giảm 1.450 tỉ đồng (tương đương 4,67%); so với cùng thời điểm của tháng 1.2017 giảm 575 tỉ đồng. Tại Hà Nội, tính đến ngày 20.2, tổng số tồn kho trên địa bàn còn khoảng 5.538 tỉ đồng, so với tháng 12.2015 giảm 1.208 tỉ đồng (tương đương 17,91%); so với tháng 12.2016 giảm 52 tỉ đồng (tương đương 0,93%). Còn tại TP.HCM, tổng giá trị tồn kho khoảng 5.518 tỉ đồng, so với tháng 12/2016 giảm 283 tỉ đồng (tương đương 4,88%); so với 20.1.2017 giảm 105 tỉ đồng.

Mai Ka

Bình luận