bong bóng bất động sản

Nguy cơ vỡ bong bóng bất động sản tại Trung Quốc
Thế giới

Nguy cơ vỡ bong bóng bất động sản tại Trung Quốc

Tăng trưởng kinh tế chậm dần tại Trung Quốc gây ra nhiều tác động không vui, như tình trạng "thừa mứa" bất động sản tại Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Đến nay, lượng bất động sản ế ẩm tại đây tăng hơn 25% so với năm 2018.

Top