Ở trọ nhà mình

Ở trọ nhà mình

0
Dù đã có nhiều ý kiến, thậm chí của cả đại biểu Quốc hội, đề xuất bỏ cách quản lý bằng hộ khẩu nhưng chuyện đâu vẫn y đó.
/form>