làng mua tóc

Gian nan "nghề đi tóc"

Gian nan "nghề đi tóc"

(TNO) “Tóc dài, tóc rối bán không cô ơi, chị ơi...” - những âm thanh như thế liên tục được phát ra từ cái loa bé nhỏ trên những chiếc xe máy cũ kỹ. Những con người ở xã Hồng Đà, H.Tam Nông tỉnh Phú Thọ đã đi khắp các con đường của nhiều tỉnh thành khác nhau để tìm kiếm tóc. Họ thường gọi cái nghề này một cách ngắn gọn là “nghề đi tóc”.

Top