Lập đoàn kiểm tra các công ty có nguồn thải ra biển

0 Thanh Niên

Theo Bộ trưởng TN-MT, việc kiểm tra này phải được tiến hành toàn diện, bài bản, từ việc thực hiện theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, xây dựng trạm xử lý nước thải, rác thải, công tác vận hành, giám sát môi trường...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau khi dự cuộc họp do Bộ KH-CN phối hợp với Viện KH-CN tổ chức, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà đã chỉ đạo khẩn lập đoàn kiểm tra liên ngành, với sự tham gia của các tổ chức khoa học trong và ngoài nước, để kiểm tra đánh giá độc lập đối với các doanh nghiệp có nguồn thải ra môi trường biển.

Đoàn kiểm tra hoạt động từ ngày 5.5 cho đến khi hoàn tất các công đoạn kiểm tra.

Theo Bộ trưởng TN-MT, việc kiểm tra này phải được tiến hành toàn diện, bài bản, từ việc thực hiện theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), xây dựng trạm xử lý nước thải, rác thải, công tác vận hành, giám sát môi trường với các trạm... Kết quả kiểm tra phải thông tin đến các cơ quan quản lý nhà nước, phương tiện thông tin đại chúng và nhân dân.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng chỉ đạo lập trạm quan trắc chất lượng nước thải, chất thải thường xuyên đối với các nhà máy đang xả thải lớn ra môi trường biển cho đến khi những tồn tại liên quan đến sự cố môi trường được xác định và đảm bảo các nguồn thải của các doanh nghiệp đóng trên khu vực này trước khi xả ra môi trường phải được kiểm soát, giám sát thường xuyên.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm