Lỗ hổng

Hikvision đã chủ động kế hoạch hỗ trợ và bảo vệ người dùng
Doanh nghiệp

Hikvision đã chủ động kế hoạch hỗ trợ và bảo vệ người dùng

Tập đoàn Hikvision đã có thông báo về bản vá lỗi bảo mật CVE-2021-36260 từ 1 năm trước đó cho đến nay, Hikvision vẫn chưa ghi nhận bất kỳ hành vi nào sử dụng lỗ hổng này với mục đích xấu. Hiện tại, Hikvision đã có kế hoạch hỗ trợ bảo vệ người dùng khỏi những nguy cơ an ninh.

Top