Lựa chọn nhân sự đúng người, trúng người

Lê Hiệp
Lê Hiệp
10/07/2024 06:21 GMT+7

Ngày 9.7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 ngày 9.5 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định 144); Chỉ thị số 35 ngày 14.6 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng (Chỉ thị 35).

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới 15.644 điểm cầu các cơ quan T.Ư, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc T.Ư và các điểm cầu cấp xã, với hơn 1,28 triệu đảng viên.

Dự hội nghị có Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng...

Kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái

Tại hội nghị, quán triệt nội dung Quy định 144, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết đây là bước cụ thể hóa Kết luận số 21 của T.Ư Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đây cũng là sự khẳng định sự quan tâm đặc biệt của T.Ư về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh".

Lựa chọn nhân sự đúng người, trúng người- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị trực tiếp tại Nhà Quốc hội, Hà Nội

Gia Hân

Ông Nghĩa cho hay vừa qua, công tác xây dựng Đảng về đạo đức vẫn còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nêu gương về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đặc biệt, một số cán bộ, đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, xử lý hình sự, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao do T.Ư quản lý; là vấn đề đau xót trong Đảng.

"Nguyên nhân căn bản của tồn tại, hạn chế là do sự thiếu tu dưỡng đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên", ông Nghĩa nhấn mạnh và khẳng định đây là một trong những lý do Bộ Chính trị ban hành Quy định 144.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Quy định 144 nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, điều quan trọng, cốt lõi là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Từ đó, thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người VN thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Quán triệt Chỉ thị 35, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng cho biết tại chỉ thị này, Bộ Chính trị đặt ra các yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Chỉ thị 35 yêu cầu, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng. Nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển.

Cạnh đó, công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó"; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài…

Phải lựa chọn đúng người, trúng người

Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 144 và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân.

Ông Lương Cường cho biết Quy định 144 được ban hành mới là thành công bước đầu. Điều quan trọng cốt lõi nhất là mọi cán bộ, đảng viên phải tự quán triệt, thực sự thấm nhuần sâu sắc quy định và phải thực hành các chuẩn mực đạo đức tự giác, thường xuyên như cơm ăn, nước uống hằng ngày. Mục tiêu là làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật của người cán bộ, đảng viên, trở thành vũ khí sắc bén vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. "Làm cho đạo đức cách mạng trở thành "hồn cốt" văn hóa Đảng...", ông Lương Cường nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa theo các chuẩn mực đạo đức; làm tròn bổn phận trước Đảng, nhân dân. Đồng thời, không bị cám dỗ trước tiền tài, vật chất, danh vọng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói: "Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất". "Cán bộ, đảng viên phải luôn đề cao danh dự, tự trọng, liêm sỉ, văn hóa công vụ, văn hóa từ chức, để việc "có lên có xuống, có vào có ra" dần trở thành văn hóa trong Đảng và việc làm bình thường trong công tác cán bộ", ông Lương Cường nhấn mạnh.

Đối với Chỉ thị 35, Thường trực Ban Bí thư đặc biệt lưu ý công tác nhân sự bầu cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp. Ông nhấn mạnh, công tác nhân sự cần đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng; đồng thời, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu.

Quá trình thực hiện cần làm đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác lựa chọn, giới thiệu và bầu cử cấp ủy các cấp. Công tác chuẩn bị nhân sự phải chú ý cả tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng; trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu hạ thấp tiêu chuẩn.

"Lựa chọn nhân sự trong Chỉ thị 35 và tới đây hướng dẫn sẽ rất đầy đủ, nhưng mà làm gì thì làm, tôi đề nghị yêu cầu cao nhất là chúng ta làm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình nhưng mà phải lựa chọn đúng người, trúng người trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện. Cái này rất quan trọng, khắc phục những cái sai, cái yếu vừa qua; tức là, tất cả cơ bản là đúng quy trình, đúng nguyên tắc nhưng chọn không đúng người", ông Lương Cường nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý, những người được giới thiệu vào cấp ủy khóa mới phải là những người có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức lối sống gương mẫu, trong sáng, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng đó, phải là những người thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn, được cán bộ đảng viên và nhân dân tín nhiệm. "Không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cấp ủy; đặc biệt là không được để lọt vào các cương vị chủ trì, chủ chốt ở cấp ủy các cấp", ông Lương Cường nêu rõ.

Ông Lương Cường lưu ý trong công tác nhân sự cấp ủy là cần phải kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng và thực hiện chính sách trong công tác nhân sự, nhất là việc bố trí công tác và thực hiện chính sách với cán bộ không đủ tuổi tái cử nhằm đảm bảo thống nhất, đoàn kết cao trong nội bộ. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết luận, giải quyết những tồn đọng bức xúc trong dư luận cán bộ đảng viên theo thẩm quyền. "Nhất là liên quan nhân sự trước đại hội phải xem xét, kết luận giải quyết sớm, cơ bản năm nay phải giải quyết xong", ông Lương Cường lưu ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.