Nỗ lực để thích ứng an toàn

Nỗ lực để thích ứng an toàn

06:06 14/10/2021 1

Nghị quyết 128 vừa được Chính phủ ban hành là cơ sở để UBND các tỉnh, thành mạnh dạn đưa ra biện pháp hành chính phù hợp nhằm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.