lydia park

Học diễn xuất điện ảnh với chuyên gia Hàn Quốc

Học diễn xuất điện ảnh với chuyên gia Hàn Quốc

1
Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ mùa thu lần thứ 4 năm 2016, lần đầu tiên một khóa học diễn xuất sẽ được tổ chức với sự hướng dẫn của chuyên gia giảng dạy diễn xuất nhiều kinh nghiệm, bà Lydia Park.