Mã CAPTCHA

Cloudflare hướng đến việc loại bỏ mã CAPTCHA

Cloudflare hướng đến việc loại bỏ mã CAPTCHA

Cloudflare, công ty Mỹ cung cấp mạng phân phối nội dung, dịch vụ bảo mật internet và các dịch vụ phân phối máy chủ tên miền, đang lên kế hoạch để nói lời tạm biệt với CAPTCHA.

Top