Samsung phát triển thế hệ RAM mới

Samsung phát triển thế hệ RAM mới

12:30 20/11/2021 0

Samsung đã bắt đầu đề cập về những thông tin dành cho thế hệ RAM tiếp theo, cũng như việc phát triển bộ nhớ cho các card màn hình mới.