Masterise Group “Trao yêu thương - Gửi Tết đến mọi nhà”

Masterise Group “Trao yêu thương - Gửi Tết đến mọi nhà”

11:40 25/01/2022 0

Trong những ngày cận kề năm mới, Masterise Group chung tay cùng nhiều đoàn thể để khép lại năm cũ đầy biến động bằng một cái kết đẹp, lan tỏa những giá trị nhân văn đến những hoàn cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 trong thời gian qua.